Kompaktkamera

Ønsker du et lite kamera som man kan med seg overalt, så er kompaktkameraer er den beste løsningen.

En fellesnevner for kompaktkameraene, er at de har innebygd optikk - som ikke kan skiftes ut (slik som er mulig på et
systemkamera).
Her finnes en rekke ulike alternativer; alt fra enkle instantkameraer og «knipsekameraer» til avanserte prokompaktkameraer.